Herpesvirus

herpesvirus
Du kanske har hört talas om herpesviruset, men visste du att det finns många virus som faller inom herpesfamiljen, som alla har flera oupptäckta stammar? Även om medicinsk forskning och medicinsk vetenskap har avslöjat några av varianterna, som herpes simplex 1 och 2, finns det hundratals andra virusstammar som antingen är helt okända eller missförstådda, som i fallet med bältros och Epstein-Barr-virus (EBV), och nya virus och stammar fortsätter att utvecklas. Den här artikeln kommer inte bara att diskutera herpesfamiljens symtom, utan också ta upp fakta kring både upptäckta och oupptäckta herpesfamiljevirus, och belysa steg du kan ta för att slå tillbaka mot dessa inkräktare.

Symtom från herpesfamiljen

Det finns hundratals symtom kopplade till olika virus i herpesfamiljen. Nedan tar jag upp några av de vanligaste symtomen.

Utmattning är ofta ett symptom som härrör från ett virus i herpesfamiljen. I vissa fall kan utmattning uteslutande uppstå från binjuretrötthet, men i de flesta fall upplever människor samtidigt herpesrelaterad neurologisk och binjureutmattning.

Om du har ett herpesvirus i ditt system såväl som giftiga tungmetaller kan du uppleva migrän, depression, ångest, hjärndimma och/eller koncentrationsproblem. Sköldkörtelknölar och cystor, glaukom, utbuktande ögon, PCOS, obehagliga symptom under förklimakteriet, klimakteriet och efter klimakteriet, bröstcancer, mystisk infertilitet, högt kolesterol och/eller hepatit C kan uppstå om du har att göra med herpesviruset Epstein-Barr. Jag täcker detta och mer utförligt i min nya bok Sköldkörtelns hemlighet.

Vissa ögonproblem, såsom flugseende (glaskroppsgrumlingar), orsakas av virus i herpesfamiljen. Om du har en skadad näthinna, så är kanske inte ditt flugseende ett virusrelaterat problem, men det är viktigt att notera att vissa herpesvirus tenderar att försvaga näthinnan över tid. Ögonproblem som t ex vaglar kan också härröra från streptokocker, som är en kofaktor i herpesfamiljen.

Bältrosviruset, som faller inom denna familj, har många stammar som orsakar förödelse. Bells pares är bara en av många tillstånd som kan uppstå från en stam av bältros. Om du lider av ödem eller svullnad i vissa delar av kroppen, inklusive händer och fötter, kan du ha ett herpesvirus i levern. Du behöver inte ha utslag för att få bältros eftersom det finns många oupptäckta sorter som inte har utslag som jag tog fram i min första bok Medial läkning.

Medicinsk forskning och vetenskap har inte upptäckt att andra symtom i herpesfamiljen kan inkludera trånghet i bröstet, restless legs-syndrom, värk och smärta, reumatoid artrit, psoriasisartrit, fibromyalgi, ledvärk, huvudvärk, rastlöshet, muskelsvaghet, ryckningar, spasmer, stickningar, domningar, hjärtklappning, struma, tyreoidit, yrsel, tinnitus, kroppstemperaturproblem, Raynauds syndrom, MS och sarkoidos.

Många oupptäckta virus i herpesfamiljen

Alla virus i herpesfamiljen har olika former och storlekar. Vissa virus verkar ha taggliknande kanter, medan andra tar en mer vågig form. De kan se ut som ovala eller ha benliknande utskjutande delar. Även om många av dessa virus ser helt olika ut, har varje virus sin koppling till herpesfamiljen. I det här avsnittet kommer du att lära dig mer om några av de många varianterna.

Herpes simplexvirus 1 och 2 (HSV-1 & HSV-2)

Dessa två allmänt kända herpesvirus tenderar att fånga människors uppmärksamhet på grund av deras yttre framträdande på munnen och privata delar. Upptäckten av dessa virus berodde till stor del på de synliga symtom som åtföljer viruset. När dessa virus dyker upp från viloläge och ett utbrott inträffar kan stickningar, domningar och smärta i de områden som har brutit ut, samt måttlig trötthet, uppstå.

Medicinsk vetenskap och medicinsk forskning har ännu inte upptäckt att det för närvarande finns nära 10 sorter av HSV-1 och cirka 15 sorter av HSV-2. Lyckligtvis skapar HSV-1 och HSV-2 bara lindrig skada i jämförelse med smärtan och de besvär som orsakas av andra virus i herpesfamiljen.

Munsorter

Det finns cirka tre dussin olika munrelaterade herpesvarianter andra än HSV-1 och HSV-2. Afte härrör inte från HSV-1 eller HSV-2, utan skapas av helt separata herpesvarianter. Afte kan dyka upp på munnen, men kan också dyka upp på tungan eller tandköttet. Röda sår, som är en typ av afte, kan också dyka upp runt munnen. Tyvärr har medicinsk forskning och medicinsk vetenskap ännu inte avslöjat herpessorterna som producerar afte, och dessa stammar förblir oidentifierade.

Cytomegalovirus

Även om medicinska samfund diskuterar cytomegalovirus som om det bara finns en sort, finns det faktiskt 20 sorter som orsakar olika hälsoproblem. Detta frustrerande virus kan utlösa mild till måttlig trötthet och organrelaterade problem. Även om det inte ger upphov till symtom som kronisk trötthet eller fibromyalgi, som jag har associerat med Epstein-Barr, kan det frigöra nervgifter som kan orsaka problem på platser som njurar, hjärta och lever.

Epstein-Barr

Detta virus, som skapar ett överflöd av symtom inklusive många av de problem som nämns ovan, var en mirakulös, oavsiktlig upptäckt som gjordes 1964. Jag har avslöjat att det för närvarande finns över 60 varianter som orsakar förödelse för människors hälsa. Medan vissa sorter är ganska fogliga, kan andra vara allvarliga och oerhört besvärande. Även barn börjar utstå effekterna av några av de mer akuta påfrestningarna. Det är så viktigt att förstå detta virus och exakt hur det fungerar att jag ägnade ett kapitel åt det i min första bok Medial läkning och täcker det mer noggrant än jag någonsin har gjort tidigare i min nya bok Sköldkörtelns hemlighet. Det är viktig läsning för att du bättre ska kunna förstå dagens mysterium och kroniska sjukdomar.

Ett överraskande tillstånd som kan uppstå från vissa stammar av Epstein-Barr-viruset är bröstcancer. För närvarande testas kvinnor för BRAC1- eller BRAC2-genmutation som en indikator på om de kommer att få bröstcancer. Detta är inte en användbar eller korrekt indikator eftersom bröstcancer inte är ett genetiskt problem. Faktum är att i över 50 % av fallen av bröstcancer har personen inte BRAC1- eller BRAC2-genen. I de flesta fall, som jag beskriver i min bok Sköldkörtelns Hemlighet, orsakas det av EBV.

Det är tragiskt att medicinska samfund ännu inte har upptäckt dessa sanningar om Epstein-Barr-viruset när denna kunskap kan förändra livet för de som lider. Det är därför jag tar fram denna information och är så fast besluten att få den i dina händer.

HHV-6

HHV-6, upptäckt 1986, kan vara ett otroligt frustrerande virus att hantera. Medicinska samfund är fortfarande inte medvetna om alla symtom och tillstånd som är förknippade med HHV-6 och är blinda för det faktum att detta virus nu har över 20 stammar och fortsätter att växa.

HHV-6 tenderar att skoningslöst gå efter organ. Det kan orsaka stora skador och leda till döden i vissa fall. Om du eller en nära och kära lider av mystiska hjärtproblem eller mystiska njursjukdomar, är HHV-6 troligen boven. Ja, hjärtrelaterade problem kan uppstå om dåliga kostval har lett till tilltäppta artärer, men det finns andra problem, såsom hjärtsjukdomar, som kan uppstå om HHV-6 flyttar in i detta organ. Om din läkare upptäcker kronisk inflammation i hjärtats ventriklar eller klaffar, kan det vara ett tecken på HHV-6 i ditt system.

Om du har tvingats gå på dialys på grund av njursvikt kan du felaktigt ha fått veta att du lider av ett autoimmunt problem och att din kropp attackerar sig själv. Detta är felaktigt. Din kropp attackerar aldrig sig själv! Ett mer troligt scenario är att HHV-6 angriper njuren och orsakar din njursvikt.

HHV-7

HHV-7 började som en stam av HHV-6, men förändrades övertid och växte till ett helt separat virus. Även om detta virus inte rör upp för många problem just nu, kommer det sannolikt att orsaka en hel del tillstånd och sjukdomar under de kommande tjugo eller trettio åren. Anledningen till att HHV-7 ännu inte har börjat skapa problem är att den för närvarande befinner sig i en period där den rotar sig.

Rotningsprocessen

Tidigare hade varje virus som nu orsakar förödelse ett ögonblick i tiden där det rotade sig i sin nya miljö. Denna rotningsperiod kan pågå i ungefär 10 till 15 år. Under denna inledande fas är viruset ovetandes om var den är och vad som pågår. Med tiden kommer viruset att växa sig starkare och argare, provocerat av dåliga matval, användning av receptbelagda läkemedel och andra motarbetande beteenden. Så småningom kommer viruset att bryta ut och börja skapa kaos för de intet ont anande massorna.

Varje virus och dess olika stammar har genomgått denna rotprocess. Epstein-Barr, som nu skapar kaos för så många individer som är okänd för vetenskap och forskning, började rota sig i slutet av 1800-talet. Det kommer fortfarande att dröja ett par decennier innan HHV-7 exploderar, men när den gör det kommer det att vara mycket mer problematiskt än Epstein-Barr-viruset.

Lyckligtvis, om du börjar implementera läkande metoder i ditt liv idag, behöver du inte oroa dig över effekterna HHV-7 kan ha i framtiden. Bygg upp din kropp med rätt kosttillskott och läkande livsmedel, arbeta för att utrota skadliga livsmedel och gifter från ditt liv, och vet att om du möter HHV-7 kommer du att vara grundligt förberedd för strid.

HSV-8 & cancerkopplingen

Detta virus skapar ett sarkom, men orsakar inga andra anmärkningsvärda problem. Anledningen till att HSV-8 kan överraska dig är att det pekar på det faktum att vissa cancerformer är relaterade till herpesfamiljen. Om vissa herpesvirus börjar matas av tungmetaller, kemiskt nedfall, skadliga livsmedel och/eller läkemedel, kan cancer utvecklas.

HSV-9

Liksom HHV-7 börjar HHV-9 också rotningsprocessen. HSV-9 är ett udda virus, men kommer troligen inte att vara alltför besvärande. Detta virus kommer ge upphov till många sidoskott av virus. Vi kan förvänta oss att se fler tecken på viruset om ungefär 30 till 40 år från nu.

HHV-10

Folk går runt med HHV-10 i sina system, men det orsakar inte alltför många problem för närvarande. När detta virus ligger inbäddat i levern kan det producera en minimal mängd spiroketbiprodukter. Du kanske har blivit ledd att tro att spiroketer är bakterier, men detta är felaktigt. Missuppfattningen om dessa virala höljen visar bara ytterligare hur långt efter medicinsk vetenskap och medicinsk forskning ligger när det gäller kroniska och mystiska sjukdomar.

HHV-11

En gång var den oupptäckta HHV-11 en Epstein-Barr-stam, men den avvek så småningom och blev sitt eget virus. Den rotar inte sig för närvarande och är i allmänhet inaktivt. HHV-11 kan komma att väcka uppmärksamhet i en avlägsen framtid, men för tillfället är den inte något att bry sig om.

HHV-12

Detta sidoskott av bältrosviruset börjar orsaka måttliga problem på egen hand och kommer sannolikt att bli en mer synlig olägenhet om två decennier. Den utlöser redan utslag hos vissa individer och kommer att fortsätta skapa fler och fler hudutslag i en större befolkning som ett nytt bältrosvirus allt eftersom.

Bältros

Bältros, som tillhör herpesfamiljen, innehåller över trettio varianter, av vilka många beskrivs i kapitlet ”Bältros” i min första bok, Medial läkning, och artikeln ”Bältrosvirus”. Bältros faller inom två kategorier – utslag och icke-utslag. Olika symtom och tillstånd uppstår från sorterna inom dessa kategorier inklusive Bells pares, trigeminusneuralgi, TMJ, brännande mun, brännande tunga, vaginal sveda, bursit, suddig syn, nacksmärta, frusen axel och neuropati.

Borrelia

Många personer som diagnostiserats med borrelia lider av 3, 4, 5 eller fler herpesvirus. Dessa virus kan felaktigt utlösa vissa labb och tester och lämna människor med felaktiga uppgifter och felinformerade svar. Sanningen är att borrelia i dess kärna aldrig är bakteriell eller parasitisk, det är alltid ett viralt problem. Dessa virus skapar neurotoxiner som utlöser neurologiska problem som är förknippade med borrelia. Om denna information är oroande eller ny för dig, kolla in kapitlet ”Borrelia” i Medial Läkning och försök att hålla ett öppet sinne så att du har alla möjligheter att läka framför dig.

Läkande örter och kosttillskott

Du kanske undrar hur du ska beväpna dig mot alla dessa herpesvirus. Ett enkelt sätt att börja är att inkludera zink i ditt dagliga hälsoprotokoll. En skenande, global zinkbrist är en av anledningarna till att herpesfamiljen exploderade och blev problemet den är idag. Zink fungerar som ett kraftfullt vapen mot herpesfamiljen, så att fylla på dina zinkreserver med ett högkvalitativt zinksulfattillskott kan vara en otroligt skyddande åtgärd. Ett blodprov tar inte hänsyn till möjligheten av zinkbrist på platser som dina ganglier, nervsystemet och levern, så lita inte på ett blodprov för att avgöra om du har tillräckliga zinkreserver. Inkludera zink i ditt liv och arbeta med en läkare för att ta reda på en dos som är rätt för dig.

L Lysine är ett annat vapen som kan hjälpa till att bekämpa herpesfamiljen. När det gäller att bekämpa ett herpesvirus kanske det inte räcker med att ta bara 500 mg lysin om dagen. Om du kämpar mot Epstein-Barr eller en annan besvärande herpesvariant kan en ganska generös mängd lysin vara nödvändig. Med detta sagt är det viktigt att diskutera den exakta dosen du planerar att ta med en läkare så att du på bästa sätt kan stödja dina specifika hälsoproblem. Om du inte kämpar med ett herpesvirus, men vill hjälpa till att skydda dig från att smittas av en av de hundratals möjliga stammarna, kan det vara ett skyddande steg att ta en mindre dos lysin.

Andra örter och kosttillskott att överväga att införa inkluderar B-12 med metylkobalamin och adenosylkobalamin, 5-MTHF, citronmeliss och selen. Lakritsrot kan fungera som ett lim för att förhindra att herpesvirus, som Epstein-Barr, äter, förökar sig eller flyttar runt på olika platser.

Ögontröst och echinacea kan vara fantastiska örter för att bekämpa ett herpesvirus med. Att periodvis använda kanadensisk gulrot kan vara en annan bra åtgärd att börja med. Att regelbundet brygga dig själv en kopp timjante kan vara en stödjande praxis och att ta oreganoolja eller smaksätta dina måltider med den färska oreganoörten dagligen kan ge läkande fördelar också. (Här hittar du de rekommenderade tillskotten)

Läkande livsmedel

Att inkludera antivirala livsmedel i din kost är en viktig del av läkningen från alla herpesvirus. Alla frukter och grönsaker är antivirala. Försök därför att fylla din kost med så många färska frukter och grönsaker du kan! Många örter och kryddor kan också ge antiviralt stöd. När du njuter av dessa livsmedel kan du vara lugn och veta att inget herpesvirus matas eller stärks av dessa livgivande livsmedel. Försök att lägga till ingefära, gurkmeja, spirulina, vitlök och lök i dina måltider. Dessa livsmedel kan vara otroligt stödjande när de regelbundet ingår i din kost. Jag diskuterar några av de bästa livsmedel för herpesvirus i min bok Kostguiden.

Att ta bort vissa livsmedel som kan mata och stärka herpesvirus är också viktigt. Överväg att eliminera ägg, mejeriprodukter, rapsolja och majsprodukter från din kost för att stödja läkning.

När du har att göra med mat i en restaurangmiljö, håll dig till att äta läkande lagad mat som serveras varmt! På restauranger som serverar animaliska produkter kan korskontaminering ofta förekomma mellan råa animaliska produkter och andra råvaror, såsom grönsallad eller färska, råa frukter och grönsaker. Om du vill undvika att smittas av en ny patogen är det bäst att hålla sig till rena, genomlagade rätter när du äter ute.

Att implementera bara några av dessa idéer kan hjälpa till att antända läkning i din kropp. Om du känner dig överväldigad av alla förslag, börja bara med att inkludera några som tilltalar dig.

En berättelse om att bekämpa utmattning

När jag var yngre jobbade jag som caddie på en golfbana. En dag hjälpte jag en man och en hustru när Anden plötsligt sa till mig att hustrun led av utmattning. Jag frågade hustrun om detta och hon blev chockad! Hon blev förvånad över att en 12-åring kunde veta något sådant och erkände att hon hade lidit av mystisk utmattning i ett decennium. Hon hade träffat många läkare, men fick aldrig svar för att hjälpa henne att läka. Hon hade till och med fått höra att hon var galen och skickades till en psykiater.

Jag avslöjade för henne att hennes trötthet berodde på Epstein-Barr, ett virus i herpesfamiljen. Som svar berättade hon att hon haft körtelfeber under en period som barn. Vi diskuterade de nödvändiga stegen hon behövde ta för att läka och hon började implementera protokollet. Inom ett år återhämtade sig kvinnan från viruset och kunde börja gå vidare med sitt liv. Lider du eller någon närstående av EBV-relaterad utmattning? Förhoppningsvis kommer den här berättelsen att inspirera dig när du börjar på din egen läkande väg.

Gå vidare

Om du lider av Epstein-Barr och HSV-1, eller har två olika munsårsvarianter samt cytomegalovirus, vet att du inte är ensam! Många människor kämpar mot flera herpesvirus och upplever en mängd försvårande symtom. Istället för att känna dig hopplös eller rädd, försök att ta enkla steg mot läkning genom att inkludera vissa kosttillskott och livsmedel som hjälper din unika situation.

När någon är förvirrad över sina symtom och tillstånd, och panikslagen och rädd för vad de ska göra, tenderar herpesvirus att frodas. Dessa virus livnär sig på rädsla, förvirring och kaos. Nu när du har korrekt information och läkande idéer att välja mellan, kan du möta dessa otäcka virus från en plats av kraft och se hur dessa virus börjar försvagas och tappar kontrollen. I fallet med att bekämpa någon sjukdom, inklusive herpesfamiljevirus, är den korrekta kunskapen makt!

Dela:

10 steg för att återhämta sig från kronisk sjukdom

10 steg till återhämtning!

Skriv upp dig och missa aldrig en uppdatering! Få en gratis e-bok med enkla steg att börja implementera redan nu.

 
Sök

Denna hemsidan använder cookies för att du ska få en så bra användarupplevels som möjligt. Läs mer om hur vi jobbar med personuppgifter i vår integritetspolicy.