För dig som vill:

Du behövs! Människor blir sjukare och sjukare och fler terapeuter behövs som förstår värdet och den otroliga kraft som ligger i Anthonys information och hur den appliceras på rätt sätt.

Frågor som ofta behandlas under ett möte:

Hur samtalet går till:

Du får fylla i ett formulär där du svarar på frågor om din nuvarande eller tänka verksamhet, dina mål, vad du har svårigheter med, dina frågor osv. Vi går igenom dina tankar och funderingar och jag ger tips och stöd utifrån min erfarenhet och kunskap. Samtalet styrs efter dina behov. Det spelar ingen roll hur lite eller långt du redan kommit med din verksamhet. Tänk på att även om tiden används så effektivt som möjligt är det begränsat vad som hinns med på en timme. Du är välkommen att boka fler sessioner om det skulle behövas.

Tid: 1 h (frågeformuläret gås igenom innan sessionen av Carolina)
Pris: 1800 kr / session

Boka: Fyll i kontaktformuläret här eller maila hej@carolinajohansson.se