Den verkliga orsaken till Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom

Parkinsons är en sjukdom som är ett fullständigt mysterium för medicinska samfund. Den verkliga orsaken är fortfarande okänd och även definitionen av själva sjukdomen fortsätter att förändras när fler och fler människor kommer till sina läkare med nya oförklarade symtom. Det som vanligtvis anses vara Parkinsons kan verkligen kallas ”okända mysteriesymptom” eftersom det finns så lite förståelse för vad som egentligen ligger bakom detta tillstånd. I den här artikeln kommer jag att dela den sanna orsaken till de mystiska symtomen i samband med Parkinsons sjukdom och hur du och dina nära och kära kan börja läka.

En bristfällig diagnos

Ursprungligen definierades Parkinsons av darrningar eller skakningar i kroppen, ofta i huvudet, benet eller handen. Dessa skakningar hindrar den dagliga funktionen och allt eftersom tiden går, uppstår neurologisk härdsmälta. Detta akuta sammanbrott kan inträffa flera år efter att skakningarna först uppstod. Eftersom människor som lider av Parkinsons ofta också lider av andra symtom, har det medicinska samfundet börjat lägga till dessa pågående symtom till definitionen av Parkinsons, och utökar definitionen till att omfatta vanföreställningar, hallucinationer, psykoser och till och med värk och smärta.

I själva verket är många av dessa symtom orelaterade och diagnosen Parkinsons var felaktig från början. Välrespekterade kliniker och medicinska samfund har försökt ändra sin Parkinsonsdiagnos genom att införliva andra mystiska neurologiska symtom i definitionen eftersom patienter har rapporterat nya symtom. Men detta har bara lett till mer förvirring och desinformation för de som lider. När vi tänker på Parkinsons, är det vi verkligen behöver tänka på symtomet på mystiska och okontrollerbara skakningar. Jag kommer att förklara för dig i den här artikeln exakt vad som orsakar dessa skakningar.

Jag förstår att det kan vara tröstande att ha en diagnos eller en etikett för vad som händer i din kropp och till och med nödvändigt ibland när det gäller att ha förmågan att ta emot hjälp inom det medicinska systemet, men när dessa diagnoser blir begränsande måste vi låt dem åtminstone gå mentalt och känslomässigt om möjligt. Ibland är det mycket mer användbart att beskriva något för vad det verkligen är – ett svårt och mystiskt symptom som är okänt för medicinsk vetenskap men som har en specifik orsak i kroppen som jag kommer att dela med dig nedan.

Mystiska neurologiska symtom

För att kunna förstå ens något mystiskt neurologiskt symtom måste vi prata om vad som händer i hjärnan. Något påverkar hjärnan och orsakar dessa symtom. Beroende på vad det är som påverkar hjärnan kan dessa orsaker resultera i olika neurologiska tillstånd.

Vad är några av de olika sakerna som kan påverka vår hjärnfunktion? Jo, det kan vara så att du har ett virus i din lever som frisätter nervgifter. Ingen annan kommer att berätta det för dig – att ett virus i din lever faktiskt kan påverka din hjärna – eftersom denna sanning inte har upptäckts av medicinsk vetenskap och forskning. HHV-6 kan finnas i levern som påverkar hjärnan, bältros (som har varianter som inte ger hudutslag) som jag berättade om i min bok Medial läkning, eller till och med Epstein-Barr-virus, som jag tar upp i detalj i min bok Sköldkörtelns hemlighet. Dessutom är medicinska samfund omedvetna om sanningen att virus äter! Virus äter och de eliminerar avfall. Det är viktigt att förstå detta eftersom när dessa virus eliminerar avfall, är avfallet en giftig biprodukt som blir ett gift som kan irritera nervsystemet. Bara detta kan orsaka värk och smärta som vanligtvis förknippas med Parkinsons, när det faktiskt inte alls är relaterat till orsaken till skakningarna. Det kan komma som en överraskning att få reda på att ett enkelt virus som finns i din lever kan orsaka värk och smärta. Epstein -Barr är särskilt förtjust i att nästla sig in i levern och släppa ut gifter som kan leda till ett antal symtom inklusive trötthet och stelhet i kroppen. Det surrande som felaktigt har kopplats till Parkinsons är faktiskt tecken på ett överflöd av nervgifter från ett viralt tillstånd. Att bryta isär en medicinsk etikett och komma till grundorsakerna till symtomen som utgör tillståndet kan vara en otrolig vändpunkt för individer som äntligen kan låta dem läka.

Förutom att ha ett virus i din lever, är en annan sanning som är viktig att veta att det är möjligt att ha ett virus i din hjärna. HHV-6 kan ta sig in i hjärnan och andra virus också, även oupptäckta sådana som jag berättade om i Medial läkning, som HHV-10, HHV-11 och HHV-12. Men återigen, detta skulle inte vara relaterat till skaksymptomet som definierar Parkinsons. Detta skulle istället skapa en helt annan mängd symtom som är vardagsmysterier för alla som kämpar med kronisk sjukdom.

Vad orsakar Parkinsons?

Den sanna orsaken till skakningarna som kännetecknar Parkinsons är giftiga tungmetallavlagringar i hjärnan. Medicinska samfund kommer aldrig att helt förstå eller ens försöka förstå vilken effekt metaller kan ha i hjärnan eller hur dessa metaller interagerar, och detta är bara en anledning till varför denna information är avgörande för dem som söker hälsa och läkning. När det finns tungmetaller i hjärnan kan dessa avlagringar vara gjorda av många olika sorters metaller: koppar, bly, arsenik, aluminium, kadmium, kvicksilver och metallegeringar. De neurologiska symtomen som uppstår beror på var dessa metallavlagringar finns och vilka typer av metaller de är. I många fall med så många andra neurologiska tillstånd, kommer de elektriska impulserna och signalsubstanserna som avfyras i hjärnan att slå i dessa avlagringar och skjutas iväg till andra delar av hjärnvävnaden. Denna händelse orsakar många av de vanligaste neurologiska symtomen inklusive ADHD, autism, OCD (tvångssyndrom) och många fler tillstånd. Du kan lära dig mer om tungmetaller och hur du på ett säkert sätt tar bort dem från din hjärna och kropp i min bok Medial läkning och mitt radioprogram och artikel på min blogg. Men i fallet med Parkinsons inträffar något helt annat.

Parkinsons orsakas av en specifik metall. Denna sanning är inte känd av medicinsk vetenskap eller medicinska och alternativa hälsosamfund. Parkinsons kommer från stora kvicksilveravlagringar i hjärnan. Det är det som orsakar skakningarna vid Parkinsons. Du kan ha skakningar utan att det är allvarlig Parkinsons. Men när det handlar om de kraftiga Parkinsonsskakningarna och darrningarna som helt stör din förmåga att fungera kommer det från en kvicksilveravlagring i din hjärna.

Något som tandläkare förstår om kvicksilver, även om de inte inser det, är det farliga sättet att kvicksilver rinner ut. Tandläkare är väl medvetna om att det finns kvicksilvertatueringar i tandköttet från gamla amalgamfyllningar. Detta är just på grund av hur kvicksilver ”blöder” och rinner ut i omgivande vävnad när det åldras och bryts ner. Kvicksilveravlagringarna som finns i hjärnan beter sig på exakt samma sätt.

När kvicksilver mättar hjärnvävnaden börjar de elektriska impulserna i området bli galna och stöta in i varandra. Men vid de fruktansvärda darrningar och skakningarna från Parkinsons inträffar detta på ett mycket specifikt sätt. Den elektriska impulsen skjuts iväg genom ett neuron på signalsubstansbränsle och åker rätt in i kvicksilveravlagringen som om det vore en vägg. Sedan, istället för att ta sig förbi avlagringen och skjuta iväg in i ett annat område av hjärnan (vilket är orsaken till andra neurologiska, fysiska, emotionella och mentala tillstånd), skjuter den bakåt i exakt samma riktning som den kom ifrån. Samma neuron är redan i färd med att avfyra en annan elektrisk impuls gjord av signalsubstansbränsle som börjar ta sig ner genom neuronet när den kolliderar med den första. På exakt samma gång, på exakt motsatt sida av kvicksilveravlagringen, gör en annan signalsubstans exakt samma sak. Det kommer att ta decennier och kanske till och med 50 till 75 år, om någonsin, innan vetenskap och forskning upptäcker denna sanning. En av anledningarna till detta är att kvicksilver och dess effekter på människokroppen fortfarande är eftertraktade på grund av de industrier som använder det.

För att lättare förstå detta, föreställ dig en stor silvervägg. Föreställ dig nu två idrottare på olympisk nivå som springer mot väggen i full fart från motsatta sidor. De krockar in i väggen med otrolig kraft och springer sedan tillbaka i den riktning de kom ifrån. Men samtidigt springer ytterligare två uppvarvade löpare i full fart mot väggen och de krockar med de första löparna. Kan du föreställa dig explosionen som inträffar? Det motsvarar en massiv bomb som sprängs på jorden men på en mikronanoskala inuti hjärnan. Det får hjärnkirurger att känna att de måste gå in och flytta runt hjärnvävnad och nerver, vilket faktiskt är en fantastisk vetenskapsprestation. Hjärnkirurger är mirakelarbetare som kan ta bort aneurysmer ur hjärnan och rädda liv, men i fallet med Parkinsons handlar det inte om kirurgi, det handlar om att avgifta tungmetaller. Beroende på var kvicksilveravlagringarna finns i hjärnan kommer olika delar av din kropp, oavsett om det är huvudet, armen, benet eller handen, att uppleva skakningar och darrningar. Denna koppling mellan kvicksilver och den påföljande neurala aktiviteten kommer inte att upptäckas av medicinsk vetenskap på länge.

Borreliaetiketten

Många människor som har diagnostiserats med Parkinsons eller uppvisar Parkinsonssymtom får en borreliaetikett beroende på vilken läkare de besöker. Läkare som är specialiserade på borrelia kan berätta för dessa patienter att det var borrelia som varit problemet hela tiden. Det är även likadant för många patienter med multipel skleros som också söker en andra bedömning för sina diagnoser. Även om en ny diagnos kan vara uppfriskande, är det tragiska det faktum att de medicinska samfunden inte kan erbjuda några exakta svar och läkande åtgärder för dessa etiketter som de fäster på människors tillstånd och symtom. Det skulle gynna patienter att förstå att dessa etiketter bara är sammanfattande termer för mystiska symptom och tillstånd som många yrkesverksamma inom konventionella och alternativa samfund vet väldigt lite om. I ett försök att återuppliva Parkinsons-etiketten har den medicinska världen börjat placera nya symtom i Parkinsons-kategorin, men detta är i slutändan för att blidka vissa intressegrupper med agendor som inte har ditt intresse för ögonen, och kommer inte att hjälpa läkare att verkligen finna grundorsaken till detta tillstånd.

Stödjande steg

Om du lider av Parkinsons kan du identifiera dig med många av de neurologiska symtom som kan uppstå utöver de allvarliga darrningarna och skakningarna. Dessa kan innefatta demens, psykos, stelhet i kroppen, rastlösa ben, stickningar, domningar, värk och smärta. Men dessa symtom uppstår av separata orsaker än skakningarna. För att lära dig mer om dessa neurologiska symtom, se till att kolla in mina andra blogginlägg, radioprogram och mina böcker Sköldkörtelns hemlighet, Medial läkning och Kostguiden.

Det största steget att ta med Parkinsons är ett säkert och korrekt avlägsnande av tungmetaller från kroppen, vilket kräver att du inkluderar fem specifika livsmedel dagligen som jag delar på min blogg. Människor som lider av Parkinsons kan ha ett antal metaller i sitt system förutom kvicksilver som kan vara ett kraftfullt bränsle för virus att äta på och leda till uppkomsten av andra problem. Att ta bort kvicksilver tillsammans med dessa andra tungmetaller är en viktig åtgärd. Jag rekommenderar att du lär dig om antitungmetallsmoothien som du kan hitta ett recept på på min blogg. Gör den till en del av din vardag!

Stödjande livsmedel och kosttillskott

Det finns många kosttillskott som kan stötta när man läker från Parkinsons. Den viktigaste är antitungmetallsmoothien. Chaga-svamp är också oerhört användbar att inkludera. Den kan hjälpa till att döda virus som Epstein-Barr djupt inne i levern. B12 med metylkobalamin och adenosylkobalamin är avgörande för alla neurologiska problem. Koenzym Q-10, glutation och L-glutamin kan också vara fördelaktiga. Överväg också att inkludera Neuro-mag, växtbaserad EPA/DHA, GABA, Sam-E, metylfolat och MSM.

Många av dessa kosttillskott hjälper till att ge näring till och stödja signalsubstanser, vilket är avgörande för Parkinsonsjuka som har upplevt allvarlig utbrändhet av sina signalsubstanser. Sibirisk ginseng kan också vara fantastiskt eftersom det stödjer binjurarna på ett sätt som är särskilt bra för hjärnans funktion. Antivirala medel, såsom en högkvalitativ zink, lakritsrot och kattklo kan vara stödjande för alla som lider av neurologiska problem. Jag har alltid hyllat kattklo för dess fenomenala antivirala egenskaper. Spirulina är också bra och kan enkelt införlivas genom antitungmetallsmoothien. Så oavsett om du försöker att läka Parkinsonsrelaterade problem eller någon form av neurologiska symptom eller tillstånd, försök inkluera några av dessa kraftfulla kosttillskott. Prata med din läkare om dessa rekommendationer och arbeta med henne eller honom för att ta reda på vilka som är bäst för dina unika problem. Du kan kolla in några högkvalitativa märken som jag rekommenderar på sidan för rekommenderar kosttillskott här.

Färska aloe vera-blad är ett annat kraftfullt sätt att spola ut tungmetaller ur din kropp. Du kan njuta av fördelarna med denna växt genom att skopa ur den klara gelén ur en handflatstor bit av aloe vera-blad och mixa den i vatten eller en smoothie. Äpplen är ett viktigt livsmedel att införliva i din kost om du läker från Parkinsons.

Att vätska upp är viktigt när kroppen hanterar tungmetaller. Försök att dricka ett stort glas citronvatten det första på morgonen. Gör detta genom att pressa ½ citron i ett glas med 5dl vatten. Citronsaften förbättrar vattnets förmåga att eliminera gifter från kroppen och är otroligt effektiv för att rena organen.

Gå vidare

Det viktigaste att komma ihåg när det kommer till Parkinsons är att det inte är hopplöst med neurologiska tillstånd. Det är möjligt att börja blomstra igen genom att ta de steg som behövs för att stödja din kropp genom denna process. Det är verkligen viktigt att fokusera på vad som orsakar själva symtomen och att ta itu med denna grundorsak. Jag har arbetat med många under åren som led av fruktansvärda darrningar och skakningar som antingen har upplevt fullständig frihet från dessa symtom eller kraftigt minskat deras svårighetsgrad med tiden.

Idéerna bakom behandlingen av Parkinsons i det medicinska samfundet behöver en total översyn och det är därför jag delar denna information med dig och vad vi försöker göra här, alla tillsammans. Vi har mycket arbete att göra för att åstadkomma förändring, men det är möjligt. Och det börjar med att ge våra egna kroppar det de behöver för att blomstra. Ge inte upp, fortsätt bara framåt med dessa små steg och vet att din kropp alltid kämpar för dig och alltid är på din sida!

Dela:

10 steg för att återhämta sig från kronisk sjukdom

10 steg till återhämtning!

Skriv upp dig och missa aldrig en uppdatering! Få en gratis e-bok med enkla steg att börja implementera redan nu.

 
Sök

Denna hemsidan använder cookies för att du ska få en så bra användarupplevels som möjligt. Läs mer om hur vi jobbar med personuppgifter i vår integritetspolicy.